Продуктова инспекция

Системите за продуктова инспекция съчетават различни високотехнологични уреди, механизми и технологии за инспектиране на всякакви продукти по отношение на предварително зададени параметри. Тези системи отговарят на все по–големите изисквания на съвременния потребител и световните стандарти за качество.

Същност

 

Checkweigher-products

Системите за продуктова инспекция Mettler Toledo осигуряват:

  • Ефективно отхвърляне на крайния продукт при регистрирано отклонение в качеството или физично замърсяване
  • Автоматизирана инспекция на крайния продукт дори при най-висока скорост на продуктовия поток, което води до увеличаване на ефективността на производството
  • Предпазване от повторение на грешки, предпоставени от наличието на човешки фактор
  • Високо качество на крайния продукт и защита на фирмата и търговската марка
  • Съответствие със световните стандарти за качество и безопасност

Динамичните контролни везни (checkweighers) проверяват теглото на 100% от произведената продукция, детекторите за метал отделят всеки продукт, в който има метално замърсяване, рентгените (X-ray системите) успешно откриват в продуктите широк спектър замърсявания при най-различни опаковки, а системите за визуална инспекция контролират както самия продукт, така и качеството на опаковката, етикета и маркирането.

В хранителната индустрия системите за продуктова инспекция Mettler Toledo успешно следят за замърсители във всякакви видове храни — от пакетирани, движещи се по транспортна лента до насипни продукти, течности, пастети, сосове и други. Тези машини и уреди са разработени да отговарят в най–висша степен на стандартите за безопасност на храните, правилниците за работа и законодателството.

Във фармацевтичната промишленост уредите на Mettler Toledo представляват автоматизирани системи за инспекция на всякакви таблети, капсули и прахови субстанции. Тези системи удовлетворяват регулаторните изисквания, валидирания и квалификационни процедури

Технологии

mettler toledo safeline

Металдетекори

Металдетекторите са уреди с основна функция откриване на метални замърсители в хранителните, фармацевтични и други продукти. Качеството на детекцията се характеризира с няколко важни характеристики:


чекуеъри

Динамични везни

Везните за динамичен контрол на теглото са ключов елемент в продуктовата инспекция. Те не са просто контролен уред, а неотменна част от решението на проблемите с ефективността на производствената линия.


индустриални ренгени за производство

X–ray системи (рентгени)

Рентгеновите системи служат за автоматизирана инспекция на продукти в производствени условия. Те откриват разнородни замърсители с минимални размери при нулев процент на отхвърляне без регистрирано замърсяване.


Визуален контрол на качеството

Визуална инспекция

Системите за визуална инспекция следят качеството на маркирането и кодирането, етикетирането, запълването и затварянето на различни видове опаковки. Те са неизменна част от системите за Track & Trace и за сериализация.

продуктова идентификация и инспекция