Металдетекция

 

Металдетекцията представлява откриване на метални замърсители в хранителните, фармацевтични и други продукти. Металдетекторите Mettler Toledo SAFELINE са уреди с максимална чувствителност и висока надеждност, отговарящи на изискванията на HACCP, FDA, GMP, BRC и IFS.

Продуктови серии

Детекция на метал в производството

Конвейерни металдетектори
SAFELINE Profile

Моделът Advantage улавя микроскопични метални частици дори във влажни, топли, охладени, замразени или опаковани в метализирано фолио продукти []


Инспекция насипни продукти детекция метал

Инспекция на насипни продукти
SAFELINE Gravity Fall

Високоефективните системи на Mettler Toledo за инспекция на свободно падащи субстанции на прах и гранули отнемат малко място и са лесни за употреба []


Инспекция на насипни храни, чипс, снакс метал детекция

Вертикални металдетектори
SAFELINE Throat

Детектори за метал на Mettler Toledo, инспектиращи свободно падащи чипсове, снаксове, зърнени храни и други продукти с подобна субстанция []


Инспекция на колбаси за метал детекция

Тръбни металдетектори
SAFELINE Pipeline

Системите на Mettler Toledo за инспекция на течни и кремообразни субстанции са предпочитани от колбасарската промишленост []


Инспекция на лекарства таблетки и капсули за метал

Металдетектори за таблетки
SAFELINE Tablex

Отговарят на стандартите FDA и GMP и предоставят на фармацевтичната промишленост отлично решение за инспекция на таблетки и капсули []

Характеристики

 

Качеството на детекцията се характеризира с:

 • Чувствителност на детекцията — минимален размер на метален замърсител, който ще бъде открит независимо от местоположението си вътре в продукта (опаковката)
 • Надеждност на детекцията — минимизиран брой на лъжливите сработвания (ако в продукта няма метал, детекторът не трябва да сработва)
 • Скорост на детекцията — работа при високи скорости и успешно отхвърляне на всеки компрометиран продукт
 • Регистриращи и статистически функции
 • Съвместимост със стандартите

 

Металдетектори mettler toledo българия
Машина за откриване на метал в храната SafeLine

Основни преимущества на металдетекторите на Mettler-Toledo:

 • Конструкция — благодарение на използването на иновационни материали като полимерен бетон в конструкцията на своите изделия, Mettler-Toledo постига невероятен експлоатационен срок от порядъка на 10 години надеждна и безпроблемна работа, несравним с всичките останали уреди на пазара
 • Цифрова обработка на сигналите — в много малка част от конкурентната
  техника се използват най-модерните математически методи за анализ на
  получените при инспекцията електронни сигнали
 • Профилна технология — уникална в световен мащаб, позволява с едно
  преминаване на продукта през детектора да се състави негов „профил”, с което гарантираната точност на измерване се увеличава с до 20%
 • Статистическа обработка – осигурява допълнително проследяване на
  електрическите характеристики в процес на работа, чрез което се постига
  допълнително редуциране на броя на лъжливите сработвания
 • HACCP процедури – поддържа архивиране на тестовите процедури и
  контрол на достъпа, така необходими за всяка HACCP система

продуктова идентификация и инспекция