Рентгени (X-ray)

Рентгеновите системи служат за автоматизирана инспекция на продукти в производствени условия. Те откриват разнородни замърсители с минимални размери при нулев процент на отхвърляне без регистрирано замърсяване. Отличават се с висока производителност и защита от производствените условия и следят различни параметри на продукта.

Продуктови серии

Метлер Толедо Toledo ренгени Сейфлайн

Рентгенови системи Safeline
за пакетирани продукти

Този вид X-ray системи Mettler Toledo SAFELINE са предназначени за хранително–вкусовата и фармацевтичната индустрия []


Рентгенови системи Метлер Толедо Сейфлайн

Рентгенови системи Safeline
за насипни продукти

X-ray системите Mettler Toledo SAFELINE от този вид инспектират неопаковани съставки и продукти в хранително–вкусовата промишленост []


Ренгени метлер толедо сейфлайн

Рентгенови системи Safeline
за инспекция на течности

Тези X-ray системи Mettler Toledo
SAFELINE
инспектират бутилки, шишета, буркани, кутии и кенове в хранително–вкусовата и консервната индустрия []


Ренгенови системи сейфлайн

Рентгенови системи Safeline
за кремообразни продукти

X-ray системите Mettler Toledo SAFELINE от този вид са предназначени за инспекция на кремообразни продукти преди опаковането им []

Изисквания

Изисквания към рентгеновите системи (x-ray)

  • Автоматично откриване на разнородни замърсители с минимални размери
  • Висока степен на надеждност по отношение на лъжливите сработвания — нулев процент на отхвърляне без да е регистрирано замърсяване
  • Висока производителност — бързи алгоритми и висококачествени модули на системата
  • Висока степен на защита от производствените условия
  • Следене на различни качествени параметри на продукта — маса, ниво на напълване, липсващи бройки и т.н.

Mettler-Toledo Safeline е водещ производител на X–ray (рентгенови) системи за детекция на физични замърсители и контрол на качеството. В цял свят производителите на храни, напитки и фармацевтика използват тези системи, за да защитят потребителите и репутацията на марките си чрез минимизиране на риска от скъпоструващо изтегляне на продукт от пазара, както и чрез удовлетворяване на изискванията на регулаторите.

X-ray системите (рентгените) Safeline осигуряване на качество и безопасност на всички етапи на производствения процес за суровини, насипни, течни и опаковани продукти. Опаковките, независимо дали са метално фолио, метален или стъклен амбалаж, оказват слабо или почти никакво влияние на чувствителността на детекция.

Силата на рентгеновите (X–ray) системи Safeline  е най–впечатляваща при най–трудната инспекция — откриване на „стъкло в стъкло“ и „метал в метал“ 

 

продуктова идентификация и инспекция