Продуктова идентификация

Всеки произведен продукт в рамките на едно серийно производство може или трябва да носи уникална информация. В зависимост от индустрията, тя може да е различна — от дата на производство, срок на годност и партиден номер, през съдържание на продукта на различни езици, до цифрено–буквен код за вътрешна проследимост.

Същност

printer-proizvoditelnost

Предизвикателства

Съвременните производствени линии се характеризират с висока степен на автоматизация, серийност и голяма производителност, което е подчинено на очакванията на пазара за еднаквост на произведените продукти. От друга страна, съществуват редица изисквания и законови норми, които налагат необходимостта от поставяне на индивидуална информация върху всеки продукт.

Все по–често се налага предаването и събирането на тази информация да се извършва в реално време, с помощта на софтуерни системи и бази данни, като за целта е нужно да бъде изградена и съответната IT инфраструктура (мрежи, четци, сървъри и т.н.)

Нанасянето на информацията също варира в широк спектър. То може да се извършва директно върху продукта, върху неговата опаковка или върху етикет, който в последствие се залепва и придружава изделието по логистичната верига. Продуктите и опаковките имат най–разнообразни форми и са произведени от различни материали (хартия, стъкло, пластмаса, метал и други). Производствените условия са различни за отделните производства: прашни или влажни среди, химически агенти, екстремни температури. Едно от най–важните изисквания за вече нанесената информация е тя да стигне до крайния получател, а това означава надписът да остане четим и да бъде устойчив на всички условия, на които е подложен продукта през жизнения си цикъл — технологични процеси (стерилизация, вулканизация, измиване), физически процеси (замразяване, кондензация), влияния на околната среда (слънчева светлина, UV лъчи, дъжд).

beer_bottleНапример, за да контролират качеството на производството си, производителите на стъклен амбалаж маркират произведените празни бутилки за вино или бира. Обикновено маркировката съдържа производствен код за проследимост, известен само на производителя, който му дава информация за датата на производство, смяната която е работила в момента и линията, от която е излязъл продуктът. След като е произведен, този амбалаж потегля към бутилиращата фабрика, като междувременно може да престои няколко седмици на открито (пече го слънце, дъжд го вали, а положената маркировка трябва да е непокътната). В бутилиращата фабрика бутилката се мие и плакне с най–различни препарати, после се суши на висока температура, след това се пълни с гореща или студена напитка, после влиза в каси или кашони, където се трие в стените им по време на транспортирането. Накрая се съхранява в хладилни камери, а когато я извадим за консумация, по нея кондензира влага (положената маркировка все още трябва да е непокътната). За някои бутилки жизненият цикъл не свършва тук — те са за многократна употреба и след престой от няколко месеца в нечий склад, ще се върнат пак на бутилиращата линия. За какво е всичко това? Защото при сигнал от бутилиращата компания, например за висок процент на чупливост на амбалажа, производителят на бутилката иска да знае кога, UV_protectionот кого и на коя линия е била произведена дадената партида. Ето защо кодът върху бутилката трябва да може да премине поне пет пъти през целият цикъл на бутилиране, без да бъде изтрит! А, да, и за да не се бърка крайният потребител със срока на годност на самата напитка, кодът върху бутилката трябва да бъде… невидим!

Всички тези казуси, както и решаването на много други специфични изисквания за маркировката във всяко производство или продукт, са обект на продуктовата идентификация.


publication

Изисквания

Наред с изискванията, определени от самите производители, съществуват и редица регулаторни и законови норми, които налагат нуждата от поставяне на индивидуална информация и производствена маркировка. Обикновено целта е да се информира и защити потребителя, но често това е свързано с контрол на производителите от страна на институциите или защита от нелегално произведени стоки и нелоялна конкуренция. Тези наредби регламентират начина на поставяне на информацията, нейното съдържание, размера на шрифта, типа на кодирането, както и други изисквания, специфични за даден бранш или група продукти.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ

Чл. 5. При етикетирането на храните освен данните по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 задължително се посочва маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната.


 НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЯЙЦА
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2013 г.) изискванията относно доставянето, съхраняването, транспортирането, окачествяването, маркировката и опаковката на яйца от кокошки.


tendencies

Тенденции

В съвременния динамичен свят на интензивни комуникации, подчинен на социалните мрежи, облачните технологии и персонализираните реклами, фокусът попада върху индивидуалния краен потребител. Банките предлагат персонализирани кредити, мобилните оператори предлагат тарифен план, в който клиентът сам избира включените услуги. Производителите и техните маркетинг–анализатори също се опитват да раздробят целевите групи и да стигнат до всеки индивид, предлагайки му персонализиран продукт — по неговия вкус, с неговото име на него, в неговият любим цвят, с подарък който той харесва, с негов личен лотариен код.

Дистрибуцията на бързооборотни потребителски стоки се концентрира в огромни хипермаркети, предлагащи разнообразни продукти. Тези магазини привличат клиенти като се обграждат с по–малки магазини, аптеки, заведения за бързо хранене, атракциони за децата, което все повече ги превръща в търговски центрове. Тези хипермаркети съчетават търговията със собствено производство и пакетаж, а повечето от тях имат собствени търговски марки, под които други фирми произвеждат продукти за тях. Собствените търговските марки са от особен интерес за големите вериги хипермаркети, но са и голяма отговорност, която те поемат към своите клиенти–потребители. Ето защо контролът, който те налагат върху производителите, понякога е доста завишен и се изразява в проверка на качеството и безопасността, посредством пълна проследимост на суровините, вложени в отделните партиди. Тенденцията е да се развиват все по–съвършени системи за проследимост, както на суровините, така и на доставките на стоките по логистичната верига. Това е свързано със закодиране на информация за партидата и срока на годност, често под формата на баркодове, позволяващи автоматично регистриране на логистичните операции.

Jobs-1m-200В крайна сметка глобалният пазар изисква все по–интелигентни и всеобхватни системи за логистика и контрол на производствените процеси, свързани със събиране на информация в реално време. Гъвкавите производствени системи са ключ към успеха на всеки производител, като му позволяват да пренастройва линията от един продукт на друг в рамките на няколко часа, а за всеки час престой се калкулират загуби. Логистиката се преплита с производството, складовете се управляват от интелигентни системи, които следят партидите и годността на суровините и стоките и оптимизират маршрутите на мотокарите. По цял свят пътуват контейнери и палети, всеки от които има свой собствен глобален номер, чрез който може да се определи текущото му местоположение и неговата дестинация. Този принцип навлиза все повече и на ниво групова опаковка (кашон), а във фармацията всеки продукт ще има уникален номер, по който ще може да се проследи от производствената линия до аптеката. Всичко това е базирано отново на кодиране на отделните производствени единици, регистрирането им чрез скенери и камери и отразяването им в съответните софтуерни системи и бази данни.

Относно фирмите за продуктова идентификация, в последно време се наблюдава силна тенденция за използване на суровини и материали, насочени към по–безопасни и по-екологични консумативи. В употреба навлизат мастила които не съдържат отровни вещества (като живак и метанол), не влияят на продуктите (като хлор и метил–етил–кетон), нямат специфичния силен мирис (като кетоните). В същото време производствените условия стават все по–екстремни: изискванията за устойчивост към производствените и технологичните процеси се повишава, времето за съхнене намалява с увеличаването на скоростта на линията, опаковките стават по–тънки, материалите — по–трудни за надписване.

OEE_200По отношение на машините, те стават все по–икономични, по–малко енергоемки и генерират по–малко отпадъци. Надеждността им се увеличава, а обслужването е сведено до минимум. Съвременните машини отчитат престой за ремонт и обслужване по–малко от 1%, а периода за превантивна сервизна поддръжка понякога надхвърля 18 месеца. Наблюдава се и тенденция потребителят да извършва сам някои интервенции, благодарение на опростените операции по подмяна на компоненти, оптимизираните технически решения и вградените в машините автоматични процедури. Те стават все по–интелигентни — сами разпознават консумативите, детектират повреди, калибрират се, избират най–подходящите режими на работа. Някои модели дори в изключено състояние следят времето и при нужда се „събуждат“ за да се самопочистят, след което „заспиват“ отново.

Всички тези тенденции изискват от водещите фирми за продуктова идентификация изключително гъвкава организация и иновативни решения в отговор на нарастващите нужди на техните клиенти. Вероятно не всички ще могат да се справят с предизвикателствата и в крайна сметка на пазара ще останат само най–адаптивните.

Технологии

Мастиленоструйни индустриални принтер

Мастиленоструйна технология

Фирмите в сферата на продуктовата идентификация използват различни технологии и технически решения за печат. За безконтактно надписване най–често се използва мастиленоструйната технология []


Термотрансферни принтери за гъвкави опаковки

Термотрансферна технология

Термотрансферната технология е широко разпространена в индустриалните производства, основно за отпечатването на етикети, заради високата си производителност и безупречното качество при печат на баркодове []


Лазерен индустриален принтер маркем имаж

Лазерна технология

Макар и по–трудно достъпна, лазерната технология вече се налага като стандартно решение за високоскоростните линии за бутилиране на минерална вода, безалкохолни напитки, бира []


Индустриални принтери с твърди мастила

Индустриални принтери с твърди мастила

Touch Dry® Hot Melt технология

Патентованата от Markem-Imaje технологията Touch Dry® Hot Melt осигурява висококачествен печат върху всякакви повърхности (порести, полупорести и непорести) с твърдо безвредно мастило на восъчна основа []

Приложения

markirane-yaytsa-printer

Маркиране на индивидуални продукти
(дата, партида, спецификация)

 • Хранителни продукти
 • Бутилирани напитки
 • Стоки за бита
 • Козметика и фармацевтика
 • Тръби и кабели
 • Ел. изделия

tto_opakovka

Персонализиране на опаковката
(текст, съдържание, графика, дати, баркодове)

 • Фолиа
 • Кашони и групови опаковки
 • Етикети
 • Адресиране на пощенски пратки и печатни издания
 • Частни марки, продукти по заявка

elektronni-markirane-printer

Кодиране
(серийни номера, партиди, баркодове)

 • Проследимост (хранителни продукти, бързооборотни стоки, електроника и др.)
 • Сериализация на фармацевтични продукти
 • Палети, групови опаковки, логистични единици
 • Вътрешни производствени процеси (поръчки, детайли)
 • Управление и автоматизация на складове и логистични процеси
 • Пликове за инкасо и куриерски пратки
 • Документи и печатни изделия (фактури, билети, винетни стикери, бандероли)

kodirane_kashon

Принтиране

 • Брандиране на опаковки и продукти
 • Качествен печат върху изделия с различна форма и материал
 • Графично оформяне на пълноцветен печат върху фолиа, опаковки, етикети, кашони

продуктова идентификация и инспекция