Принтери с твърди мастила

 

Патентованата от Markem-Imaje технологията Touch Dry® Hot Melt осигурява висококачествен печат върху всякакви повърхности (порести, полупорести и непорести) с твърдо безвредно мастило на восъчна основа. Благодарение на факта, че нормалното състояние на мастилото е твърд монолитен блок, тази технология се характеризира с изключителна чистота — операторите могат да пипат мастилото без предпазни ръкавици, а пространството около машината е чисто и се поддържа лесно. Отпадъците и опаковките от мастилото не са опасни и не следва да се управляват като такива.

Продуктови серии

Hot Melt принтер с твърди мастила

Markem-Imaje 5800

Моделът 5800 е най–новият принтер на Markem-Imaje с висока резолюция, използващ Touch Dry® Hot Melt мастила за изписване на текст, лого и баркод върху вторична опаковка []


Принтер за маркиране на кашони вторична опаковка

Markem-Imaje 5200/5400

Моделите 5200 и 5400 на Markem–Imaje за маркиране на кашони, фолиа и други повърхности осигуряват бърза и лесна смяна на консуматива без спиране на работния процес []


Принтер с твърдо мастило восък

Markem-Imaje серия 6000

Принтерите с твърди мастила на восъчна основа от серия 6000 на Markem-Imaje не използват разредители, благодарение на което запазват средата, в която работят, изключително чиста и без миризми []

Още предимства

Touch Dry® Hot Melt

При съприкосновение с повърхността на кашона разтопените капки мастило изстиват моментално и залепват здраво за опаковката. Те не проникват в структурата на кашона, не се размиват и не избледняват с времето.

 Освен това, мастилото е плътно и контрастно. Всичко това гарантира високо качество на печата, добър контраст и остри контури на баркодовете, благодарение на което, те са с по-висок качествен показател и остават 100% четими. Принтерите Markem-Imaje, базирани на технологията Touch Dry® Hot Melt, могат да регулират плътността на печата, което позволява оптимизиране на качеството и себестойността на печата.

продуктова идентификация и инспекция