Термотрансферни принтери

Термотрансферната технология (TTO) осигурява висококачествен печат върху гъвкави опаковки — фолио и етикети. Принтерите от този вид са надеждно решение за маркиране, както при прекъснат, така и при непрекъснат производствен режим — дори при високи производствени скорости. Основните им характарестики са: отпечатване на маркировка с висока резолюция, изписване на разнообразна буквено–цифрена и графична информация, минимално разстояние между два надписа, лесната поддръжка, чистотата на работа и липсата на опасни отпадъци като течни мастила и разредители.

Продуктови серии

Термотрансферен принтер ТТО 8018

Markem-Imaje 8018

Markem–Imaje 8018 е принтерът, който предоставя възможностите, от които се нуждаете. Той е предпочитано решение за поставяне на срок на годност, партида, смяна и други буквено–цифрени []


Термотрансферен принтер ТТО Смарт Лейз Х40

Markem-Imaje SmartDate X40

Принтерите SmartLase X40 на Markem–Imaje са предназначени за стандартни приложения за маркиране на гъвкави опаковки в хранителновкусовата промишленост, както и  []


Термотрансферен принтер ТТО Смарт Лейз Х60

Markem-Imaje SmartDate X60

Термотрансферните принтери Markem–Imaje SmartLase X60 намират широко приложение при производствени линии с висока скорост. Те са отличен избор в индустрии като []

Още предимства

Овърпринт

През последното десетилетие предимствата на това решение бяха пренесени и върху пакетиращите машини под формата на овърпринт, тоест печат върху най–горния слой, където голямо количество информация може да се нанесе директно върху фолиото, с което се опакова продукта.

Маркировката се отличава с високо качество и голямо поле за печат, в което освен задължителната дата и партида, производителят може да нанесе разнообразна информация за продукта — съдържание, таблици за енергийност, баркодове и други. Това отваря вратата към унификация на опаковките, което от своя страна води до гъвкавост и икономия на средства за предварителен печат на фолиа, за тяхното складиране и съхранение, за поръчване на големи партиди опаковки и т.н.

продуктова идентификация и инспекция