Обучението и развитието на служителите обикновено отнема много време и усилия на компаниите. Затова топ мениджърите смятат за изключителен шанс да попаднат на така наречените „служители–звезди“, които схващат нещата от половин дума и тласкат компанията напред, благодарение на личностните си и професионални качества. Вие сте такъв служител, ако отговаряте на следните характеристики, изведени от Кевин Дж. Даум — дългогодишен работодател с бизнес с продажби над 1 милиард долара:

1. УЧАСТВАТЕ ВЪВ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА БИЗНЕСА
Разбирате, че сте част от нещо по–голямо и по–значимо от собственото си назначение.
Опитвате се да разберете и други области от дейността на фирмата.

2. МИСЛИТЕ И ДЕЙСТВАТЕ КАТО МЕНИДЖЪР
Гледате на фирмата като на своя и работите лоялно, отговорно, честно и всеотдайно.
Правите разумни фирмени разходи и мислите в дългосрочен план.

3. ПОЛАГАТЕ ОСНОВА ЗА БЪДЕЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Умеете да създавате контакти в различни сфери, което може да доведе до намиране на клиенти.
Държите си очите отворени за нови полета за бизнес на фирмата.

4. ПРЕДВИЖДАТЕ ПРОБЛЕМИТЕ И ГИ РЕШАВАТЕ В ЗАРОДИШ
Допринасяте за положителна промяна в процеси, за които шефът не е знаел, че се нуждаят от такава.
Винаги се опитвате да подобрите системата и често успявате.

5. КАЗВАТЕ НЕЩАТА ТАКИВА, КАКВИТО СА
По подходящ начин съобщавате лошите новини, защото знаете, че криенето им не е от полза за никого.
Говорите за проблемите, преди да са били нанесени някакви щети.

6. РАБОТИТЕ ДОБРЕ БЕЗ ЧУЖД НАДЗОР
Изпълнявате задълженията си толкова качествено, колкото шефът сам би сторил това.
Не се налага някой да Ви стои на глава, за да работите внимателно.

7. РАЗВИВАТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ
Не просто гоните кариерно развитие, но се опитвате да сте вдъхновение за колегите си във фирмата.
Със своя пример повличате другите по пътя на добрите си практики.

8. ИЗСЛЕДВАТЕ, ИЗПРОБВАТЕ И ПОДОБРЯВАТЕ
Търсите нови възможности, действате и внасяте подобрения без насоки от ръководството.
Наясно сте, че не знаете всичко, затова непрекъснато се учите.

9. ИЗЛЪЧВАТЕ ЩАСТИЕ И СИГУРНОСТ
Не може винаги да сте усмихнати, но запазвате спокойствие и добър тон, дори когато не Ви е ден.
Достъпен сте и предразполагате другите да общуват с Вас открито.

10. ПОМАГАТЕ НА ШЕФА ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА
Работите със самочувствие и знаете цената си, което помага на шефа Ви да стане по–добър работодател.
Развивате потенциала си, с което расте потенциалът на цялата фирма.